تاریخ 1398/07/10     تعداد دفعات مشاهده 56 بار     ساعت 10:00     گروه خبری عمومی

کلاس آموزش مدیران فنی و کاربران کارت هوشمند ملی دفاتر پیشخوان ثبت احوال استان قم روز چهارشنبه مورخ 98/07/10 برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان قم : روز چهارشنبه تاریخ 1398/07/10 جلسه  آموزش مدیران فنی و کاربران کارت هوشمند ملی دفاتر پیشخوان دارای مجوز ثبت احوال استان قم برگزار و آقای حسین احمدی سرپرست معاونت فناوری اطلاعات اداره کل ثبت احوال  استان به تدریس مباحث مرتبط با  توزیع کارت هوشمند ملی، فعال سازی، تحویل و خدمات پس از تحویل کارت هوشمند ملی پرداختند.