چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/09/06     تعداد دفعات مشاهده 72 بار     ساعت 12:59:34     گروه خبری عمومی

آقای حیدری، فرماندار شهرستان قم در تاریخ 1398/09/06 از اداره کل ثبت احوال استان قم بازدید و با مدیرکل ثبت احوال استان ملاقات کرد.

 به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان قم، آقای حیدری فرماندار شهرستان قم در تاریخ 1398/09/06 با مدیرکل ثبت احوال استان ملاقات و از اداره کل ثبت احوال استان بازدید کردند.