جمعه 24 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/09/07     تعداد دفعات مشاهده 100 بار     ساعت 12:45:33     گروه خبری عمومی

آقای خلیل مرادی مدیرکل ثبت احوال استان در روز پنج شنبه مورخ 98/9/7 به صورت سرزده از ادره ثبت احوال شهرستان قم بازدید کرد.
  

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم ، آقای مرادی مدیرکل ثبت احوال استان، روز پنج شنبه مورخ 98/9/7 از اداره ثبت احوال شهرستان قم بازدید داشتند.

در این بازدید ضمن عرض خدا قوت به همکاران ، روند ارائه خدمات نیز مجدد مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد جهت سهولت اجرای کار و ارائه خدمات در راستای تکریم ارباب رجوع، اصلاحاتی در حوزه فیزیکی و روند ارائه خدمات انجام شود.