جمعه 4 مهر 1399   
 
تاریخ 1398/09/27     تعداد دفعات مشاهده 98 بار     ساعت 13:58:36     گروه خبری عمومی

روزچهارشنبه مورخ 98/7/27 جناب آقای خدابنده لو ذیحساب سابق اداره کل ثبت احوال استان تودیع و سرکار خانم سیده منصوره سخایی ذیحساب جدید معارفه شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم ، این جلسه تودیع ومعارفه که دفتر مدیرکل ثبت احوال استان و در روز چهارشنبه مورخ 98/9/27 با حضور آقایان خلیل مرادی مدیرکل ثبت احوال استان ، علی وکیل هنزائی معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی ثبت احوال استان و آقایان علی پور مدیرکل محترم اقتصادی و دارائی استان و معاونین ایشان آقایان فراهانی و خدابندلو برگزار و از زحمات آقای خدابندلو ذیحساب سابق تقدیر و سرکار خانم سخایی معارفه شدند.