چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/11/03     تعداد دفعات مشاهده 61 بار     ساعت 12:52:29     گروه خبری عمومی

روز پنج شنبه مورخ 98/11/03 خلیل مرادی مدیرکل ثبت احوال استان قم با خبرگزاری صدا و سیمای استان قم مصاحبه کردند.
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم ، روز پنج شنبه مورخ 98/11/03 آقای مرادی در محل کار خود با  خبرگزاری صدا و سیمای استان مصاحبه کرد.

ایشان در این مصاحبه بیان داشت با توجه به اینکه طبق قانون افرداد 18 سال و بالاتر میتوانند در انتخابات شرکت کنند ، لذا متولدین 1380/11/2 به قبل در صورتی که شناسنامه آنها عکسدار نشده است ، به دفاتر پیشخوان دارای خدمات ثبت احوال در سطح استان مراجعه نمایند تا اقدامات لازم در فرصت باقی مانده صورت پذیرد.

ضمناً ، شهروندانی که شناسنامه خود را مفقود نموده اند ، با توجه به قانون ، که حداقل زمان صدور شناسنامه المثنی یک ماه هست، حداکثر تا اوایل هفته آینده اقدام به درخواست داشته باشند.

آقای مرادی در ادامه عنوان کردند ، با توجه به اینکه در حال حاضر نیز پایگاه صدور شناسنامه ثبت حوال استان برنامه و اهتمام لازم جهت صدور شناسنامه متقاضیان را دارد ، برنامه ریزی شده است که 10 روز قبل از انتخابات پایگاه صدور شناسنامه به صور دوشیفت کاری و در صورت نیاز با سه شیفت کاری خدمات لازم به شهروندان را داشته باشند و اینکه ادارت ثبت احوال شهرستان قم واقع در خیابان شهید لواسانی(ساحلی) و اداره ثبت احول پردیسان وقع در ورودی پردیسان روبروی اداره پست و پایانه حمل و نقل ، روز قبل و روز انتخابات جهت تحویل شناسنامه و پاسخگویی به سئوالات مطروحه باز خواهد بود.