تاریخ 1398/05/28     تعداد دفعات مشاهده 79 بار     ساعت 09:26:35     گروه خبری عمومی

اولین جلسه کمیته بزرگداشت هفته دولت در اداره کل ثبت احول استان به ریاست مدیرکل محترم تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان ؛  اولین جلسه کمیته بزرگداشت هفته دولت روز دوشنبه مورخ 1398/05/28 به ریاست خلیل مرادی مدیرکل ثبت احوال  و با حضور معاونین و مسئولین واحدهای مربوطه تشکیل شد.

در این جلسه جناب آقای مرادی مدیرکل ثبت احوال استان با اشاره به اهمیت روشنگری خدمات ارزشمند انجام شده جهت بهره برداری بهترعموم از بستر ایجاد شده ، تلاش مجدانه جهت برگزاری برنامه هفته دولت را تاکید نمودند.