معرفی معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی

حسین احمدی 

  • آدرس محل کار : 75 متری عمار یاسر- مجتمع ادارات- اداره کل ثبت احوال استان
  • تلفن تماس: 37765171-025
  • نمابر: 37780106-025
  • آدرس پست الکترونیک: qom@sabteahval.ir

سوابق مدیریتی و اجرایی:

  • معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی اداره ثبت احوال شهرستان  قم (چهار سال)