پنجشنبه 3 خرداد 1397   
 
جناب آقای صلبی مدیر کل بازرسی استان با حضور در اداره کل ثبت احوال استان قم ضمن دیدار با خلیل مرادی مدیر کل،سال جدید را تبریک عرض نمود.
جناب آقای صلبی مدیر کل بازرسی استان قم روز دوشنبه مورخ 97/1/6 با حضور در اداره کل ثبت احوال قم ضمن دیدار با خلیل مرادی مدیر کل،فرا رسیدن سال جدید را تبریک عرض نمودند.
    گروه خبري   :   عمومی
تاریخ    :   1397/01/06
تعداد دفعات مشاهده    :   118 بار
ساعت    :   12:35:27