یکشنبه 4 فروردین 1398   
 
تاریخ 1397/01/14     تعداد دفعات مشاهده 86 بار     ساعت 10:47:07     گروه خبری عمومی

روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم گزارش آماری وقایع حیاتی چهارگانه، تعداد ثبت نام کارت هوشمند ملی و فراوانی نام های پسر و دختر استان قم در سال 1396 را اعلام نمود.
در سال 1396 تعداد 25178 واقعه ولادت ،تعداد 5907 واقعه وفات،تعداد 8790 واقعه ازدواج و تعداد 3066 واقعه طلاق ثبت شده است.
در خصوص عملکرد کارت هوشمند ملی در استان قم نیز تعداد 541397 نفر ثبت نام نهایی انجام داده اند ،تعداد 480442 فقره کارت هوشمند ملی صادر شده است و تعداد 461897 نفر کارت هوشمند ملی خود را دریافت نموده اند.
در خصوص فراوانی ده نام اول پسر در سال 1396 در استان قم به ترتیب نامهای علی، امیرعلی، محمدحسین، امیرحسین، امیرعباس، حسین، محمد، محمدرضا، محمدمهدی و ابوالفضل رتبه های اول تا دهم را به خود اختصاص دادند.
همچنین فراوانی ده اسم اول دختر در سال 1396 در استان قم به ترتیب نامهای فاطمه،زهرا، زینب، حلما، ریحانه، نازنین زهرا، معصومه، فاطمه زهرا، یسنا و محیا می باشد