جمعه 4 خرداد 1397   
 
مسئولین ثبت احوال قم با حضور در دفتر حضرت آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته) نسبت به ثبت نام کارت هوشمند ملی ایشان اقدام و از نصایح ارزشمندشان بهرمند گردیدند.
مسئولین ثبت احوال قم روز سه شنبه مورخ 97/1/28 با حضور در دفتر حضرت آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته) نسبت به ثبت نام کارت هوشمند ملی ایشان اقدام و از نصایح ارزشمندشان بهرمند گردیدند.
    گروه خبري   :   عمومی
تاریخ    :   1397/01/28
تعداد دفعات مشاهده    :   84 بار
ساعت    :   14:01:41