جمعه 4 خرداد 1397   
 
مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان به اتفاق هیأت همراه با حضور در اداره کل ثبت احوال استان قم ضمن دیدار با خلیل مردای مدیر کل،در خصوص مباحث مربوطه بحث و تبادل نظر نمودند.

جناب آقای علیپور مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان به اتفاق هیأت همراه روز یکشنبه مورخ 97/2/2 با حضور در اداره کل ثبت احوال استان قم ضمن دیدار با خلیل مردای مدیر کل،در خصوص مباحث مربوطه بحث و تبادل نظر نمودند.
    گروه خبري   :   عمومی
تاریخ    :   1397/02/02
تعداد دفعات مشاهده    :   14 بار
ساعت    :   10:22:25