پنجشنبه 3 خرداد 1397   
 
کارکنان ثبت احوال قم در روز نیمه شعبان با برپایی ایستگاه صلواتی در حیاط اداره ثبت احوال ،از زائران حضرت امام مهدی (عج) با شیرینی و شربت پذیرایی نمودند.
کارکنان ثبت احوال قم طبق سنوات گذشته روز چهارشنبه مورخ 97/2/12 مصادف با روز نیمه شعبان با برپایی ایستگاه صلواتی در حیاط اداره ثبت احوال شهرستان قم ،از زائران حضرت امام مهدی (عج) با شیرینی و شربت پذیرایی نمودند.همچنین خدماتی نظیر نمازخانه،سرویس بهداشتی ،آب شیرین و ... در اختیار زائران مهدوی قرار گرفت.
    گروه خبري   :   عمومی
تاریخ    :   1397/02/13
تعداد دفعات مشاهده    :   20 بار
ساعت    :   12:56:15