چهارشنبه 3 بهمن 1397   
 
تاریخ 1397/04/16     تعداد دفعات مشاهده 61 بار     ساعت 11:29:27     گروه خبری عمومی

مدیر کل و مسئولین ثبت احوال قم با حضور در دفتر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی ،ضمن تحویل کارت هوشمند ملی ایشان،از فرمایشات و نصایح این مرجع بزرگوار تقلید بهره مند گردیدند.
خلیل مرادی و مسئولین ثبت احوال قم روز شنبه مورخ 1397/4/16 با حضور در دفتر حضرت آیت الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی (دامت برکاته) ضمن تحویل کارت هوشمند ملی ایشان از فرمایشات و نصایح این مرجع بزرگوار تقلید بهره مند گردیدند.