چهارشنبه 3 بهمن 1397   
 
تاریخ 1397/04/19     تعداد دفعات مشاهده 81 بار     ساعت 12:43:37     گروه خبری عمومی

به ابتکار خلیل مرادی مدیر کل، اتاق فکر ثبت احوال قم تشکیل و طی آن در خصوص تسهیل و تسریع خدمات به مراجعین و کسب رضایت بیشتر آنان بحث و تبادل نظر گردید.
دراین جلسه که به پیشنهاد خلیل مرادی مدیر کل و با حضور معاونین، رئیس اداره ثبت احوال شهرستان قم،رئیس امور اداری و مدیر روابط عمومی در روز سه شنبه مورخ 97/4/19 از ساعت 8:30 الی 10:30 برگزار گردید در خصوص ارائه هر چه مطلوبتر خدمات به مراجعین و افزایش کیفیت و سرعت خدمات تبادل نظر گردید.