تاریخ 1397/04/25     تعداد دفعات مشاهده 103 بار     ساعت 11:16:29     گروه خبری عمومی

با عنایت به برگزاری همایش مدیران کل حوزه ستادی و استانی سازمان ثبت احوال، جلسه شورای معاونین اداره کل ثبت احوال استان قم جهت پیگیری موضوعات مطروحه در همایش مذکور تشکیل گردید.

در این جلسه که روز دوشنبه مورخ 97/4/25 از ساعت 7:30 الی 10:30 در دفتر مدیر کل برگزار گردید کلیه مباحث مطروحه در همایش مدیران کل حوزه ستادی و استانی سازمان ثبت احوال برای همکاران توضیح داده شد و مقرر گردید کلیه واحد ها بر اساس آن در جهت بهبود روند کاری و افزایش رضایت مندی متقاضیان تلاش نمایند.