پنجشنبه 2 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/08     تعداد دفعات مشاهده 68 بار     ساعت 12:40:06     گروه خبری عمومی

آقای منوچهر تیموری مدیرکل ثبت احوال استان روز یکشنبه تاریخ 6/7/99 به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل و تکریم ایثارگران و جانبازان ، در منزل آقای خلیل مرادی از جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس و از مدیران بازنشسته ثبت احوال حاضر ، دیدار و گفتگو کردند.
 margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:
embed'>      به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم : آقای تیموری مدیرکل ثبت احوال استان روز یکشنبه تاریخ 6/7/99 به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل و تکریم ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس ، به اتفاق معاونین اداره کل ثبت احوال استان در منزل آقای خلیل مرادی از جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس و از مدیران بازنشسته ثبت احوال  حاضر ، دیدار و گفتگو کردند.