پنجشنبه 2 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/09     تعداد دفعات مشاهده 61 بار     ساعت 14:21:39     گروه خبری عمومی

آقای منوچهر تیموری مدیرکل ثبت احوال استان روز چهارشنبه تاریخ 09/07/99 در محل کار خود با آقای عباس شیرمحمدی مدیرکل امور اتباع استان دیدار و گفتگو کردند.
 margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:
embed'>      به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم : آقای منوچهر تیموری مدیرکل ثبت احوال استان روز چهارشنبه تاریخ 09/07/99 در محل کار خود با آقای عباس شیرمحمدی مدیرکل امور اتباع استان دیدار و در خصوص روند ارائه خدمات و تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی  بحث و تبادل نظر نمودند.