پنجشنبه 2 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/14     تعداد دفعات مشاهده 60 بار     ساعت 14:20:49     گروه خبری عمومی

آقای منوچهر تیموری مدیرکل ثبت احوال استان روز یکشنبه تاریخ 13/07/99 در دفتر محل کار جناب آقای دکتر سرمست استاندار محترم قم دیدار و گفتگو کردند.
 margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:
embed'>      به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم : آقای تیموری مدیرکل ثبت احوال استان روز یکشنبه تاریخ 13/07/99 در دفتر محل کار جناب آقای دکتر سرمست استاندار محترم قم دیدار و گفتگو کردند.margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:
embed'>          در این دیدار ضمن ارائه گزارش 6 ماهه وقایع چهارگانه حیاتی و روند ثبت نام و تحویل کارت هوشمکند ملی محضر استاندار محترم ، در خصوص وضعیت ساختمان اداره ثبت احوال شهرستان قم و بودجه تملک اداره کل استان مباحثی مطرح و جناب آقای دکتر سرمست با اظهار لطف و امعان نظر ویزه قول مساعدت لازم را داشته و تاکید فرمودند ، افرادی که موفق به ثبت نام کارت هوشمند ملی نشده اند ، تدابیر لازم جهت ثبت نام آنها تا پایان سال جاری و قبل از انتخابات انجام شود.