پنجشنبه 2 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/16     تعداد دفعات مشاهده 50 بار     ساعت 13:21:23     گروه خبری عمومی

آقای منوچهر تیموری مدیرکل ثبت احوال استان روز سه شنبه تاریخ پانزدهم مهر 1399 از بیمارستان شهداء قم بازدید و ضمن خداقوت به همکار مستقر در بیمارستان ، در محل کار آقای دکتر جلالی رئیس بیمارستان شهداء قم با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم : آقای تیموری مدیرکل ثبت احوال استان روز سه شنبه تاریخ پانزدهم مهر 1399 به اتفاق معاونین اسناد هویتی و آمار و انفورماتیک و رئیس اداره ثبت احوال شهرستان قم  از بیمارستان شهداء قم بازدید و ضمن خداقوت به همکار مستقر در بیمارستان در محل کار آقای دکتر جلالی رئیس بیمارستان شهداء قم با ایشان دیدار و در خصوص محل استقرار همکار ثبت احوال و اهمیت ارائه بهنگام خدمات ثبت احوال و حفاظت بهینه از اسناد هویتی ثبت احوال گفتگو کردند.