پنجشنبه 2 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/23     تعداد دفعات مشاهده 66 بار     ساعت 07:48:51     گروه خبری عمومی

آقایان دکتر حمید وند مدیرکل حوزه استاندار ، علی پور مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی و قاسمی مشاور عالی استاندار روز دوشنبه تاریخ بیست و یکم مهر 1399 از اداره کل ثبت احوال استان و اداره ثبت احوال شهرستان بازدید کردند.
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم :   آقایان دکتر حمید وند مدیرکل حوزه استاندار ، علی پور مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی و قاسمی مشاور عالی استاندار  روز دوشنبه تاریخ بیست و یکم مهرماه  1399 از اداره کل ثبت احوال استان و اداره شهرستان قم بازدید  و در خصوص  روند خدمات ثبت احوال ، زیرساخت سامانه فناوری اطلاعات خدمات ، خدمات برونسپاری شده به دفاتر پیشخوان ،  وضعیت ساختمان اداره ثبت احوال  شهرستان و چگونگی و اهمیت  رعایت پروتکل کرونا بحث و تبادل نظر شد.