پنجشنبه 2 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/08/05     تعداد دفعات مشاهده 68 بار     ساعت 09:36:01     گروه خبری عمومی

جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال قم با حضور مدیرکل روز شنبه تاریخ سوم آبان ماه 1399 برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم : جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال قم روز شنبه تاریخ سوم آبان ماه 1399 با حضورآقای تیموری مدیرکل ثبت احوال استان ، معاونین و روسای ادارات در محل  اداره ثبت احوال شهرستان قم برگزار شد.

   در این جلسه آقای تیموری مدیرکل استان ضمن پایش عملکرد هفت ماهه جاری اداره کل ثبت احوال استان ، بالاخص در زمینه دیدارهای انجام شده با مسئولین اجرایی و اقتصادی استان در راستای اهداف سازمانی ، اقدامات اجرائی و اداری انجام شده درون سازمانی و برون سازمانی و تشریح برنامه ها و اهداف در دست بررسی از جمله تدوین و تکمیل اهداف سالیانه  برای اداره کل ثبت احوال استان ، تعامل سازنده با سازمانها و ادارات و مسئولین استانی و سازمانی ، اعطاء تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و ...  ، نظارت مسئولین ادارات بر مجموعه تحت امر و دفاتر پیشخوان دولت  جهت تکریم ارباب رجوع و تسهیل امور در چارچوب قانون و مقررات و حرکت در قالب و برنامه های سازمانی همراه با ایده پردازی ، بالاخص توجه بیشتر به دولت الکترونیک ، با هدف تسهیل امور را از اهم اهداف دانستند.