پنجشنبه 2 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/08/08     تعداد دفعات مشاهده 53 بار     ساعت 09:31:46     گروه خبری عمومی

جناب آقای حسینی جانشین ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان در اداره کل ثبت احوال استان حضور یافت
 به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان جناب آقای حسینی جانشین ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان در اداره کل ثبت احوال استان حضور یافت در این دیدار که همراه با اعطای احکام اعضای شورای امربه معروف و نهی از منکر اداره کل ثبت احوال استان همراه بود،آقای منوچهر تیموری مدیرکل ثبت احوال استان ضمن خیر مقدم و تبریک ایام به ارائه گزارشی از تاریخچه و فعالیت های این سازمان پرداخت و ثبت وقایع حیاتی به منظور ارتقاء نظام برنامه ریزی کشور را از رسالت های مهم سازمان ثبت احوال کشور دانستدر ادامه جناب آقای حسینی ضمن تبریک ایام به تبیین سیاست های ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد در راستای تحقق مطالبه گری پرداختند.ایشان با تقدیر و تشکر از کارهای انجام شده با تبیین سیاست های جدید ستاد مرکز بیان داشتند: کار اصلی ستاد فعالیتهای تخصصی امر به معروف و نهی از منکر در راستای ترویج و گسترش این دو واجب الهی می باشدوی در ادامه مصادیق تخصصی معروف و منکر در ادارات یکی از اهم کارهای شورای امر به معروف و نهی از منکر می باشد تا بتوانند ستاد را در مباحث و موضوعات تخصصی امر به معروف و نهی از منکر در جهت ترویج و گسترش فریضتین یاری نمایند.ایشان با اهمیت شمردن مسئله آموزش امر به معروف و نهی از منکر اذعان داشتند: یکی دیگر از دغدغه های مهم ستاد مسئله آموزش این دو واجب الهی است و ستاد آمادگی خود را برای آموزش کارمندان ادارات با حضور مربیان با تجربه و مجرب اعلام میدارد.