شرح فعاليت ها
 
 • انجام امور اختصاصی ریاست سازمان اعم از مکاتبات , ارجاعات , ملاقاتها و ابلاغ دستورات صادره به معاونین و مشاورین و سایر مسئولین ذیربط و در صورت لزوم پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی .
 • رسیدگی به امور مراجعان حوزه ریاست سازمان و ارائه راهنماییهای لازم به آنان
 • تهیه و تنظیم برنامه ملاقات کارکنان , مسئولین و سایر مراجعین با ریاست سازمان .
 • ابلاغ نامه ها , دستورات شفاهی و کتبی صادره از سوی ریاست سازمان به مقامات واحدها , سازمانها و سایر موسسات
 • انجام مکاتبات حوزه ریاست سازمان و همچنین مکاتبات اختصاصی ریاست سازمان و نگهداری سوابق مربوطه.
 • جمع آوری و تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز ریاست سازمان از طریق برقراری ارتباط مستمر با مسئولین و واحدهای حوزه مرکزی و همچنین واحدهای استانی .
 • انجام تشریفات و پذیراییهای مربوط به دفتر ریاست سازمان با همکاری واحدهای ذیربط.
 • تلخیص نامه ها , گزارشها و بولتن های واصله جهت استحضار ریاست سازمان .
 • دریافت و ثبت نامه های وارده و صادره مربوط به حوزه ریاست سازمان و نگهداری و بایگانی سوابق آنها .
 • ایجاد مکانیزمهای مناسب جهت پیگیری مکاتبات در واحدهای مختلف.
 • انجام کلیه امور مربوط به امحاء اوراق و اسناد از طریق تماس و هماهنگی با سازمان اسناد ملی کشور.
 • برقراری ارتباط مناسب میان جامعه و سازمان بمنظور جلب همکاریهای مردمی و همچنین شناساندن اقدامات و فعالیتهای سجلی به مردم.
 • ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی کارکنان در چهارچوب ارزشها و معیارهای کشور.
 • جمع آوری و تمرکز اطلاعات مربوط به اقدامات , فعالیتها و طرحهای سازمان بمنظور انتشار آنها از طریق طرحهای انتشاراتی مناسب جهت آگاهی عموم .
 • برقراری ارتباط مستمر با رسانه های گروهی (صدا , سیما , مطبوعات) و جلب همکاری آنها بمنظور انعکاس اقدامات و فعالیتهای انجام شده .
 • بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب مرتبط با سازمان که در رسانه های گروهی انعکاس می یابد و تهیه گزارشهای لازم و همچنین پاسخهای مناسب برای آنها همکاری با واحدهای تخصصی مربوط و انتشار آنها در همان رسانه ها طبق دستور.
 • همکاری مستمر با حوزه های معاونت و واحدهای استانی بمنظور کسب اطلاعات و اخبار مورد نیاز.
 • برگزاری مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی برای ریاست سازمان و همچنین سایر مقامات سازمان طبق دستور.
 • برگزاری سمینارها و گردهمائیها با همکاری سایر واحدها و انعکاس اخبار و گزارشهای مربوط و همچنین تهیه فیلم و خبر از آنها .
 • شرکت در جلسات بازدیدها , کمیسیونها و مسافرتها و مراسم مختلف با نظر مقــام مــافوق و تهیه عکس و خبر جهت انعــکاس در رسانه های گروهی .
 • برگزاری مراسم سوگواری و اعیاد مذهبی و ملی در محدوده ضوابط و مقررات شرعی و قانونی.
 • سنجش افکار عمومی در ارتباط با وظایف و اقدامات سازمان و تهیه گزارشهای تحلیلی لازم و ارائه آنها به مقامات ذیربط.
 • انجام امور انتشاراتی با استفاده از امکانات درون و برون سازمانی .
 • استقبال , بدرقه , تهیه بلیط و محل استقرار و سایر امور مربوط به میهمانان طبق دستور و ضوابط ملاک عمل.
 • ترجمه تلکسها , نامه ها , مجلات , جزوات و سایر مدارک در صورت لزوم.
 • تهیه و استفاده از وسایل و تجهیزات محلی در سمینارها و گردهمائیها و سایر جلسات مربوط و حفظ و نگهداری آنها .
 • انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام بالاتر

 

 

 

آمار مراجعات
  مهمان :   2
  عضو :   0

آمار این صفحه
  امروز :   0
  دیروز :   0
  کل مراجعات :   5887