سه شنبه 1 مرداد 1398   
 
رئیس سازمان ثبت احوال کشور
 

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر حمید درخشان نیا
 
 

 

سوابق تحصیلی : دکترای حقوق
سوابق شغلی :
  • مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
  • قاضی دیوان عالی کشور