شنبه 4 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/08/01     تعداد دفعات مشاهده 16 بار     ساعت 12:21:05     گروه خبری روابط عمومی

دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان رشتخوار برگزار شد.

دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی  شهرستان رشتخوار در سال 99 در سالن شهدای فرمانداری شهرستان ،  برگزار شد. برابر صورتجلسه مربوطه که در 29 مهر ماه ابلاغ گردید مصوب شده است خانه های بهداشت شهرستان آمار مرده زایی را در اسرع وقت به اداره ثبت احوال اعلام نمایند. همچنین مقرر گردید یک نسخه از گواهی های فوت که توسط پزشکان شهرستان صادر می شود به اداره ثبت احوال ارسال گردد. تاکید بر همکاری دهیاران در اعلام وقایع فوت به ثبت احوال، از دیگر مصوبات این جلسه بود.