چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
شماره تلفن و دورنگار
تلفن : 05144222400 دورنگار : 05144241410
آدرس پست الکترونیکی: khr_sabzvar@Sabteahval.ir
 
تماس با ما
 
 
 
 
فقط فایل با فرمت .jpg .jpeg .png .Xlsx .Xls .Doc .Pdf .Docx .Zipحداکثر حجم فایل ها 500 کیلوبایت می باشد