سه شنبه 30 دی 1399   
 
درباره ثبت احوال سبزوار

شهرستان سبزوار در غرب استان خراسان رضوی واقع شده وبه نام هایی چون سربداران و بیهق نیز معروف می باشد ، برآورد جمعیتی آن درابتدای سال 1389 بالغ بر 364289 نفر می باشد .از قدیمی ترین ادارات شهرستان سبزوار اداره ثبت احوال آن می باشد که در سال 1305 تاسیس گردیده است ودر حاشیه میدان کارگر ابتدای خیابان فیاض قرار دارد

روسای این اداره از بدو تاسیس :
بصیری – غفوری - فغانی –آرام -دانش ور – کیانی -مهذبی –قدس –احمد کن کاش (50-52)- هاشمی(52-54) -محمدهادی رجائی(54-56)- وزیری – ناظران - امین پورمروجی (58)-حسین زرنگار (58-60) –محمدمیرفخرائی (60-66)- جعفرگلزاری(66-70)- محمدفیض(70-73)- علی تقوی (73)- محمدرضا مقبلی (73-77)-محمدجعفرآزادی طلب(77-78)-سیدعلی استیری (78-88 )- سعید ابهری