چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
فراوانی نام 88
 

     نامهای 

 مونث    

       نامهای

 مذکر  
             

ردیف

نام

فراوانی

 

ردیف

نام

فراوانی

1

فاطمه

313

 

1

ابوالفضل

311

2

زهرا

276

 

2

امیرعلی

192

3

ستایش

146

 

3

امیرحسین

170

4

نازنین زهرا

82

 

4

علی

136

5

زینب

78

 

5

مهدی

129

6

مهسا

74

 

6

محمد

124

7

ریحانه

71

 

7

امیرمحمد

117

8

کوثر

69

 

8

حسین

71

9

مهدیه

68

 

9

یاسین

70

10

فاطمه زهرا

67

 

10

امیررضا

67

11

هستی

65

 

11

محمدمهدی

64

12

مبینا

63

 

12

علیرضا

60

13

یگانه

63

 

13

رضا

54

14

هانیه

60

 

14

سجاد

54

15

مریم

53

 

15

متین

52

16

مائده

52

 

16

عرفان

50

17

محدثه

52

 

17

محمدجواد

50

18

نرگس

52

 

18

امیرمهدی

49

19

آتنا

38

 

19

طاها

48

20

معصومه

37

 

20

بنیامین

47

21

حدیثه

33

 

21

علی اصغر

43

22

ساجده

31

 

22

محمدامین

41

23

فائزه

30

 

23

محمدطاها

38

24

سارا

29

 

24

یوسف

37

25

مهلا

29

 

25

امیرعباس

34

26

یلدا

28

 

26

یونس

34

27

محیا

26

 

27

محمدحسین

33

28

آیدا

24

 

28

محمدرضا

30

29

غزل

24

 

29

احسان

27

30

نازنین

24

 

30

آرش

24

31

سحر

23

 

31

سبحان

24

32

پریا

22

 

32

پوریا

22

33

نیایش

22

 

33

حمیدرضا

22

34

صبا

21

 

34

مصطفی

22

35

نادیا

21

 

35

سینا

21

36

نگار

21

 

36

محسن

21

37

مهشید

19

 

37

امید

20

38

یاسمن

19

 

38

حسن

20

39

زهره

18

 

39

مرتضی

20

40

مهدیس

18

 

40

موسی الرضا

20