سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1398/09/28     تعداد دفعات مشاهده 64 بار     ساعت 12:01:37     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال سبزوار

در مورخه 1398/09/28 جلسه پوشش وقایع حیاتی اداره در محل فرمانداری شهرستان خوشاب به ریاست فرماندار محترم خوشاب برگزار گردید
برگزاری جلسه پوشش وقایع حیاتی در شهرستان خوشاب

 

 

 

 

 

 

 

در مورخه 1398/09/28 جلسه پوشش وقایع حیاتی اداره در محل فرمانداری شهرستان خوشاب به ریاست فرماندار محترم خوشاب برگزار و دررابطه ثبت به موقع وقایع  حیاتی تصمیماتی اتخاذ گردید