سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1398/10/03     تعداد دفعات مشاهده 82 بار     ساعت 12:00     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال سبزوار

به مناسبت سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال روسای ادارات و مدیران پیشخوان دولت شهرستان ضمن حضور در اداره این روز را به کارکنان اداره ثبت احوال سبزوار تبریک گفتند