سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1398/10/10     تعداد دفعات مشاهده 82 بار     ساعت 10:11:28     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال سبزوار

به مناسبت هفته نهضت سوادآموزی از اداره ثبت احوال سبزوار به عنوان یکی از مهم ترین ادارات در ریشه کنی بیسوادی شهرستان تقدیر و تشکر بعمل آمد
تقدیر و تشکر از ثبت احوال سبزوار بخاطر برترین ادارات در ریشه کنی بیسوادی شهرستان سبزوار