سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1398/10/18     تعداد دفعات مشاهده 103 بار     ساعت 09:19:49     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال سبزوار

در مورخه 1398/10/18 جناب آقای نیری مدیرکل محترم ثبت احوال خراسات رضوی به اتفاق آقایان مرتضائی و یارمحمدی معاونین و تعدادی از کارشناسان محترم اداره کل از ثبت احوال سبزوار بازدیدنمودند
بازدید مدیرکل محترم ثبت احوال خراسان رضوی از اداره ثبت احوال سبزوار

 

 

 

 

 

 

 

در مورخه 1398/10/18 جناب آقای نیری مدیرکل محترم ثبت احوال خراسات رضوی به اتفاق آقایان مرتضائی و یارمحمدی معاونین و تعدادی از کارشناسان محترم اداره کل از ثبت احوال سبزوار بازدید و از نزدیک روند امورات جاری اداره را بررسی و در پایان مدیر و کارکنان اداره را مورد تشویق قرار دادند