سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1398/12/10     تعداد دفعات مشاهده 60 بار     ساعت 11:20:55     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال سبزوار

جلسه مشترک هم اندیشی و هماهنگی دکتر علی اصغر عنابستانی و دکتر بهروز محبی با مسئولین ادارات ثبت احوال و پست و آموزش و پرورش ومخابرات و فرودگاه سبزوار جهت برنامه ریزی امورات آینده شهرستان سبزوار برگزار گردید