چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/04/18     تعداد دفعات مشاهده 45 بار     ساعت 10:25:03     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال سبزوار

در مورخه 1399/04/18 اولین جلسه پوشش وقایع حیاتی شهرستان در محل فرمانداری شهرستان داورزن به ریاست فرماندار محترم وباحضور اعضا برگزار گردید
برگزاری اولین جلسه پوشش وقایع حیاتی شهرستان سبزوار

در مورخه 1399/04/18  اولین جلسه پوشش وقایع حیاتی شهرستان در محل فرمانداری شهرستان داورزن به ریاست فرماندار محترم و با حضور اعضا برگزار و در رابطه با ثبت به موقع حیاتی شهرستان تصمیماتی اتخاذ گردید