سه شنبه 30 دی 1399   
 
تاریخ 1399/07/05     تعداد دفعات مشاهده 23 بار     ساعت 08:13:15     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال سبزوار

در مورخه 1399/07/05 جلسه هم اندیشی چگونگی پاسخ به استعلامات نظام وظیفه در محل اداره ثبت احوال سبزوار با حضور روسای محترم و همکاران مرتبط اداره ثبت احوال و نظام وظیفه عمومی برگزار گردید
برگزاری جلسه هم اندیشی

در مورخه   1399/07/05 جلسه هم اندیشی  چگونگی پاسخ به استعلامات نظام وظیفه در محل اداره ثبت احوال سبزوار با حضور روسای محترم و همکاران مرتبط اداره ثبت احوال و نظام وظیفه عمومی برگزار و تصمیمات لازم اخذ گردید