چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/08/11     تعداد دفعات مشاهده 26 بار     ساعت 12:45:32     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال سبزوار

در مورخه 1399/08/11 جلسه پوشش وقایع حیاتی شهرستان با حضور اعضا در محل فرمانداری شهرستان برگزار گردید
برگزاری جلسه پوشش وقایع حیاتی شهرستان سبزوار

 در مورخه 1399/08/11 جلسه پوشش وقایع حیاتی شهرستان با حضور اعضا در محل فرمانداری شهرستان برگزار ودر رابطه با ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی تصمیماتی اتخاذ گردید