سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/10/03     تعداد دفعات مشاهده 28 بار     ساعت 12:38:48     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال سبزوار

به مناسبت سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال با نصب بنر در محل اداره و دفاتر پیشخوان ارائه خدمات ثبت احوال روز مزبور گرامی داشته شد
نصب بنر

به مناسبت سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال با نصب بنر در محل اداره و دفاتر پیشخوان  ارائه خدمات ثبت احوال روز مزبور را گرامی داشته شد