سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/10/03     تعداد دفعات مشاهده 30 بار     ساعت 12:43:51     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال سبزوار

به مناسبت روز ملی ثبت احوال جناب آقای محبی مدیر دفتر نماینده محترم مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با حضور در اداره ثبت احوال سبزوار روز ملی ثبت احوال به رئیس و کارکنان اداره تبریک عرض نمودند
حضور جناب آقای محبی مدیر دفتر  نماینده محترم مردم سبزوار در اداره ثبت احوال سبزوار

به مناسبت روز ملی ثبت احوال  جناب آقای محبی مدیر دفتر نماینده محترم مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با حضور در اداره ثبت احوال سبزوار روز ملی ثبت احوال به رئیس و کارکنان اداره تبریک عرض نمودند