سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/10/04     تعداد دفعات مشاهده 21 بار     ساعت 12:52:30     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال سبزوار

مدیران فنی و مدیران دفاتر پیشخوان باحضور در اداره ثبت احوال سبزوار سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال را به همکاران اداره تبریک عرض نمودند
حضور مدیران فنی و مدیران دفاتر پیشخوان در اداره ثبت احوال سبزوار  به مناسبت روز ملی ثبت احوال

مدیران فنی و مدیران دفاتر پیشخوان باحضور در اداره  ثبت احوال سبزوار سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال را به همکاران اداره  تبریک عرض نمودند