سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/10/16     تعداد دفعات مشاهده 11 بار     ساعت 08:23:03     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال سبزوار

سومین جلسه پوشش وقایع حیاتی اداره در محل فرمانداری محترم شهرستان خوشاب با حضور اعضا و ریاست فرماندار مزبور برگزار گردید
سومین جلسه پوشش وقایع حیاتی اداره در محل فرمانداری محترم شهرستان خوشاب با حضور اعضا و ریاست فرماندار مزبور برگزار گردید