جمعه 3 بهمن 1399   
 
درباره ثبت احوال سرخس

بنای اداره ثبت احوال سرخس در سال 1352 در زمینی به مساحت 1000 مترمربع ایجاد گردیده واین اداره در سال 1353 فعالیت خود را بطور رسمی آغاز نموده است ودارای قدمتی 36 ساله بوده وبه لحاظ پیشینه تاریخی از جمله قدیمی ترین ادارات دولتی شهرستان محسوب می گردد. این اداره از بدو تاسیس تا کنون شاهد تغییرات مدیریتی بسیاری بوده است که با توجه به قدمت اداره تعمیرات وتحولات نیروی انسانی در طول زمانی بطور کامل از نام وشأن مدیران وکارمندان اطلاع دقیقی در دسترس نیست وتنها در زمان بررسی اسناد سجلی بطور اجمالی می توان نام ایشان را به عنوان تنظیم کنندگان اسناد مشاهده نمود 0 اما تغییرات مدیریتی آن در 18 سال گذشته به ترتیب آقایان غلامرضا امینیان ، سید احمد لطفی ، حسین جهانی، غلامرضا امینیان ودرحال حاضر آقای علی اکبرروحی رئیس اداره می باشند 0 این اداره درحال حاضر ازجمله اداراتی در شهرستان می باشد که در راستای تحقق دولت الکترونیک روند مکانیزه شدن خدمات خود را با مساعدتهای اداره کل محترم ثبت احوال خراسان رضوی به انجام رسانیده وخدمات پایه ای اعم از صدور شناسنامه نوزاد ، صدور خلاصه وفات، استعلام مشخصات، کارت شناسائی ملی  و ... را بطور الکترونیکی به شهروندان ارائه می نماید محل اداره در حال حاضر خیابان معلم حاشیه میدان امام علی (ع) می باشد.