جمعه 3 بهمن 1399   
 
فراوانی نام 87
       نامهایمؤنث         نامهای  مذکر 
         
 ردیفنامفراوانی ردیفنامفراوانی 
 1فاطمه101 1امیرحسین60 
 2زهرا51 2ابوالفضل54 
 3ستایش34 3امیرمحمد41 
 4ساجده25 4محمد34 
 5مهدیه24 5علیرضا30 
 6کوثر21 6رضا28 
 7حدیثه19 7علی27 
 8یگانه19 8محمدمهدی26 
 9نازنین زهرا18 9مهدی25 
 10ریحانه17 10محمدرضا24 
 11مبینا16 11امیرعلی23 
 12معصومه16 12محمدجواد19 
 13اسما14 13عرفان18 
 14مهلا14 14حسین17 
 15مریم13 15امیررضا15 
 16مطهره13 16یاسین15 
 17سارا12 17بنیامین13 
 18فاطمه زهرا12 18محمدطاها13 
 19مائده12 19محمدامین12 
 20محدثه12 20سجاد11 
 21رقیه9 21طاها9 
 22نرگس9 22متین9 
 23غزل8 23محمدصالح9 
 24مهسا8 24محمدعرفان9 
 25نجمه8 25ایمان8 
 26زینب7 26حمیدرضا8 
 27سمانه7 27سبحان8 
 28عسل7 28سینا8 
 29نازنین7 29محمدحسین8 
 30هانیه7 30مصطفی8 
 31آسیه6 31اسماعیل7 
 32آتنا6 32الیاس7 
 33حنانه6 33آرمین7 
 34سحر6 34حامد7 
 35عایشه6 35یوسف7 
 36مهشید6 36یونس7 
 37نادیا6 37امید6 
 38ندا6 38آرش6 
 39یاسمن6 39اویس6 
 40اسرا5 40دانیال6