جمعه 3 بهمن 1399   
 
فراوانی نام 88

  نامهای   مؤنث   نامهای مذکر  
         
 ردیفنامفراوانی ردیفنامفراوانی 
 1فاطمه73 1ابوالفضل48 
 2ستایش48 2امیرعلی45 
 3زهرا33 3امیرحسین37 
 4مبینا28 4بنیامین36 
 5کوثر22 5امیرمحمد33 
 6نیایش22 6علی27 
 7نازنین زهرا21 7محمد27 
 8مهدیه20 8محمدمهدی23 
 9ساجده19 9علیرضا22 
 10اسما16 10محمدطاها22 
 11آتنا14 11یاسین21 
 12اسرا13 12محمدصالح18 
 13حدیثه13 13امیررضا16 
 14فاطمه زهرا13 14محمدامین16 
 15مائده13 15محمدجواد16 
 16یگانه13 16محمدرضا15 
 17مریم11 17سبحان14 
 18حنانه10 18عرفان13 
 19محیا10 19مهدی13 
 20معصومه10 20حسین12 
 21پریا9 21احسان11 
 22حسنا9 22مصطفی11 
 23زینب9 23الیاس10 
 24ریحانه9 24حمیدرضا10 
 25نازنین9 25طاها10 
 26سحر8 26علی اصغر10 
 27سونیا8 27متین10 
 28صبا8 28سجاد9 
 29فائزه8 29رضا9 
 30محدثه8 30علی اکبر8 
 31مهسا8 31محمدعلی8 
 32هانیه8 32ابراهیم7 
 33یاسمن8 33سهیل7 
 34یسنا8 34محمدحسین7 
 35سارینا7 35محمدعرفان7 
 36غزل7 36محمدیاسین7 
 37کیانا7 37مهدی یار7 
 38نگین7 38یوسف7 
 39رقیه6 39احمدرضا6 
 40سما6 40امیر6