جمعه 3 بهمن 1399   
 
فراوانی نام 89
       نامهای مؤنث          نامهای مذکر  
         
 ردیفنامفراوانی ردیفنامفراوانی 
 1فاطمه49 1امیرعلی31 
 2ستایش41 2محمدمهدی16 
 3زهرا23 3محمدصالح14 
 4مبینا15 4ابوالفضل13 
 5نازنین زهرا15 5محمدامین13 
 6یسنا11 6علی رضا12 
 7فاطمه زهرا9 7محمد12 
 8ریحانه8 8علی11 
 9آسنا8 9محمدجواد10 
 10کوثر8 10محمدطاها8 
 11یگانه8 11یاسین8 
 12مائده7 12امیرحسین7 
 13محیا7 13رضا7 
 14اسما6 14بنیامین7 
 15سارینا5 15مهدی7 
 16آیدا5 16امیرمحمد6 
 17آتنا5 17متین6 
 18غزل5 18محمدیاسین6 
 19مهسا5 19یونس6 
 20حدیثه4 20الیاس5 
 21ساجده4 21حسین5 
 22زینب4 22امیرعباس5 
 23صبا4 23دانیال5 
 24کیانا4 24سجاد5 
 25مهدیه4 25محمدحسین5 
 26هانیه4 26مصطفی5 
 27هستی4 27مهدیار5 
 28یسرا4 28نیما5 
 29سما3 29حمیدرضا4 
 30سونیا3 30سبحان4 
 31رقیه3 31امیررضا4 
 32حسنیه3 32ایمان4 
 33حسنا3 33آرش4 
 34حنانه3 34آرمین4 
 35بهاره3 35عرفان4 
 36الهه3 36محسن4 
 37طهورا3 37یوسف4 
 38مطهره3 38سهیل3 
 39ملیحه3 39احسان3 
 40نازنین3 40عامر3