جمعه 3 بهمن 1399   
 
ملاقات با رئیس
نام و نام خانوادگی
حسین زنگوئی زوزنی
سوابق تحصیلی
       فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی
سوابق شغلی

رئیس اداره ثبت احوال سرخس از شهریور92 تاکنون    

               رییس اداره ثبت احوال باخرز
               معاون اداره ثبت احوال تایباد
     مسئول امور عمومی اداره ثبت احوال تربت جام
مسئول امور عمومی اداره ثبت احوال باخرز
تالیفات
برسی فقهی وحقوقی نسب در فقه امامیه و اهل سنت
سال شروع به کار
1384
تلفن
051-34522235
نوع استخدام
رسمی
محل خدمت
اداره ثبت احوال سرخس