شنبه 4 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/08/10     تعداد دفعات مشاهده 12 بار     ساعت 08:05:40     گروه خبری روابط عمومی

 همزمان با آغاز هفته مبارک وحدت اداره ثبت احوال همچون سنوات گذشته با تزیین اداره به استقبال این ایام گرانقدر رفته است