پنجشنبه 23 آبان 1398   
 
تاریخ 1394/09/30         ساعت 09:34:37     گروه خبری صیانت

ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی احیا و اولین جلسه آن برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل، اولین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با حضور معاون امور اسناد هویتی، مدیرکل روابط عمومی و همکاریهای بین الملل، مدیرکل حراست، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، رییس مرکز آموزش و پژوهش، فرمانده بسیج و دبیر ستاد اقامه نماز برگزار شد.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: این ستاد از دو بخش صیانت از حقوق شهروندان و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سازمان تشکیل شده است و مخاطب اصلی این ستاد شهروندان، ارباب رجوع، کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور هستند.

احسان پورمنتی اظهار کرد: این ستاد موظف است منشوری را تهیه و شهروندان را از حقوق خود آگاه کند، همچنین موظف است کارکنان را نسبت به این منشور حقوق شهروندی آشنا کند تا حقی از ارباب رجوع ضایع نشود.