چهارشنبه 1 آبان 1398   
 
تاریخ 1395/02/15         ساعت     گروه خبری صیانت

قال الصادق علیه السلام: "احسنوا الی انفسکم ما استطعتم ف(ان أحسنتم أحسنتم لانفسکم و ان أساتم فلها...) اسری/17 تا می توانید به نفس خود نیکی کنید.زیرا خدای متعال می فرمایند:اگر نیکی کنید،به خود نیکی کرده و اگر بدی کنید به خود بدی نموده اید. کافی ج 8 ص 7

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الصادق علیه السلام:

"احسنوا الی انفسکم ما استطعتم ف(ان أحسنتم أحسنتم لانفسکم و ان أساتم فلها...) اسری/17

تا می توانید به نفس خود نیکی کنید.زیرا خدای متعال می فرمایند:اگر نیکی کنید،به خود نیکی کرده و اگر بدی کنید به خود بدی نموده اید. کافی ج 8 ص 7

"احسان به خود" یک امر فطری است،چیزی است که در فطرت خرد و کلان،پیر و جوان و عاقل و مجنون نهفته شده است.منظور امام صادق علیه السلام از جمله احسنوا الی انفسکم ما استطعتم این است که من به خودم احسان می کنم،شما به خودتان احسان کنید و همه همین گونه اهل احسان به خود باشند تا مشکلات جامعه ی مسلمین حل گردد و روحیه خدمت و تعاون و هم یاری در جامعه اشاعه پیدا نماید.

در روایت وارده شده است که حضرت فرمودند:

أخوک دینک،فاحتط لدینک بنا شئت

برادر دینی ات چون دین توست،پس به هر وسیله ای از دین خود پاسداری کن. وسایل الشیعه ج27ص167

آثار نیکی به دیگران:

از حضرت علی علیه السلام روایت شده است که فرمودند:

من به کسی احسان نکرده ام،کسی هم به من بدی نکرده است. به ایشان عرض شد یا امیرالمونین تمام عمرتان را صرف احسان به مردم کرده اید و کسانی نیز به شما بی حرمتی نموده اند.

حضرت فرمودند: آیا گفته ی خدا را نخوانده اید،آن جا که می فرمایند: إن أحسنتم أحسنتم لانفسکم و إن اساتُم فلها اگر نیکی کنید،به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید،به خود بدی نموده اید.

احسان به نفس که در آیات و روایات وارده شده است این گونه تفسیر می شود که اگر کسی به قصد برآورده شدن نیازش به نزد شما آمد و شما آن را بر آوردید،اگر با مال خود گره و مشکل دردمندی را گشویدید و اگر با قلم خویش از مشقّت ها و سختی های کسی کاستید و همیار و همگام دیگران شدید،همه این ها احسان به خود است و در واقع به خود نیکی کرده اید.در مقابل اگر کسی به شما توهین کرد و بد روا داشت و شما به جای مقابله به مثل،با او مهربان بودید و با صبر و بردباری با او برخورد کردید در حقیقت به خود احسان نموده اید.