جمعه 24 آبان 1398   
 
تاریخ 1395/02/18         ساعت     گروه خبری صیانت

سازمان ثبت احوال کشور در راستای حفظ شعائر اسلامی و با توجه به تأکید دین مبین اسلام بر رعایت عفت، حیا و حدود شرعی حجاب و نیز با هدف ایجاد هماهنگی و قانون مندی دراین خصوص، منشور عفاف و حجاب سازمان ثبت احوال تدوین و منتشر نمود.

 


«یا أیُّهَا الّذین آمَنوا اتّقُوا الله وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ »

«ای کسانی که ایمان آورده اید از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید، و با صادقان باشید» قرآن کریم، سوره توبه، آیه 119

سازمان ثبت احوال کشور در راستای حفظ شعائر اسلامی و با توجه به تأکید دین مبین اسلام بر رعایت عفت، حیا و حدود شرعی حجاب و نیز با هدف ایجاد هماهنگی و قانون مندی دراین خصوص، منشور عفاف و حجاب سازمان ثبت احوال تدوین و منتشر نمود.

در این منشور ضمن تاکید بر تعظیم شعائر اسلامی و تحکیم پایه های معرفتی، فرهنگی و ارزش های معنوی و رعایت پوشش مناسب عرف اداری، انجام امور غیر متعارف و عدم رعایت حدود شرعی را مذموم دانسته و پرهیز از آنها را مورد توجه قرار داده است.ترغیب به گسترش فرهنگ عفاف و حجاب نیز از جمله امور مهمی است که در این منشور تاکید شده است.