پنجشنبه 3 تیر 1400   
 
مدیریت محتوا

 
در ارتباط با اجرای دستورالعمل نحوه ثبت ولادت اتباع خارجی در ایران مقرر گردید:
«ثبت ولادت فرزندان متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی در سند ولادت اتباع خارجی بلامانع است»